Acrobat
Priser
×

Gratis

Basic

Prova FormsCentral riskfritt i 30 dagar.†

US $1499/månad

Plus

Nytt lägre pris.

US $1658/månad
US $1199/månad*

* Faktureras per år, $143.88/år

Högsta antal formulär

1 formulär**

5 formulär**

Obegränsat antal formulär**

Högsta antal svar

50 per formulär

500 per formulär

5,000 per formulär

Datalagring

Obegränsat

Obegränsat

Obegränsat

Support

Modererat forum

Personlig support

Personlig support

Fält sida vid sida

Skapa PDF-formulär

-

Hopplogik

See video

-

Betalningar

See video

-

Bilagor

See video

-

Kvittenser på inskickande

-

Omdirigering

-

Aviseringar

-

Sammanfattningsrapport

See video

Spara och dela formulärmallar

Dela svar

Fältvalidering

Logotyper och varumärken

SSL-kryptering

Flera olika typer av fält

See video

Hyperlänkar

Unik URL för formuläret.

HTML-kod för inbäddning

Datavisning och analys i realtid

See video

Sök, sortera och filtrera

Dataanalys

Dataexport