Acrobat
Undersökningsmallar

Skapa onlineundersökningar med Adobe® FormsCentral

Allt du behöver göra är att ändra i någon av våra enkätmallar – otroligt enkelt!

360 Feedback

Allsidig feedback

Få en tydligare bild vid genomgångar med hjälp av det här allsidiga feedbackformuläret.

Förhandsgranska >

Customer Satisfaction Survey

Undersökning av kundnöjdhet

Samla snabbt in feedback från dina kunder om dina produkter, tjänster och webbplatser.

Förhandsgranska >

Event Survey #2

Evenemangsundersökning 2

Anpassa undersökningen med ett foto eller en företagslogotyp.

Förhandsgranska >

Market Research Survey

Marknadsundersökning

Få nya insikter genom att samla in viktig information om dina kunder, bl.a. åsikter och inköpsvanor.

Förhandsgranska >

User Experience Survey

Undersökning av användarupplevelse

Samla direkt in synpunkter för att få insikter om hur användarvänlig din webbplats är.

Förhandsgranska >

Concept Testing

Testa koncept

Lägg till testning ”på fältet” i produktutvecklingsarbetet med hjälp av den här snabba och enkla undersökningen.

Förhandsgranska >

Event Survey #1

Evenemangsundersökning 1

Samla in feedback från evenemangsdeltagare för att ta reda på vad som fungerade bäst och för att göra framtida arrangemang ännu bättre.

Förhandsgranska >

Feedback Form

Feedbackformulär

Få dina kunders syn på din verksamhet eller dina produkter så att du kan ligga steget före.

Förhandsgranska >

Research Study Screener

Screeningformulär för forskningsstudie

Du kan enkelt anpassa och distribuera det här formuläret när du vill hitta rätt kandidater för din forskningsstudie.

Förhandsgranska >