Acrobat
Feedbackmallar

Skapa feedbackformulär med Adobe® FormsCentral

Allt du behöver göra är att ändra i någon av våra mallar – otroligt enkelt!

360 Feedback

Allsidig feedback

Få en tydligare bild vid genomgångar med hjälp av det här allsidiga feedbackformuläret.

Förhandsgranska >

Customer Incident

Kundincident

Förbättra din kundvård genom att mer effektivt administrera och lösa klagomål med det här detaljerade formuläret.

Förhandsgranska >

 Event Survey #1

Evenemangsundersökning 1

Samla in feedback från evenemangsdeltagare för att ta reda på vad som fungerade bäst och för att göra framtida arrangemang ännu bättre.

Förhandsgranska >

Feedback Form

Feedbackformulär

Få dina kunders syn på din verksamhet eller dina produkter så att du kan ligga steget före.

Förhandsgranska >

User Experience Survey

Undersökning av användarupplevelse

Samla direkt in synpunkter för att få insikter om hur användarvänlig din webbplats är.

Förhandsgranska >

Contact Us

Kontakta oss

Du kan anpassa det här enkla kontaktformuläret för att hålla reda på ärenden och snabbt svara dina kunder.

Förhandsgranska >

Customer Satisfaction Survey

Undersökning av kundnöjdhet

Samla snabbt in feedback från dina kunder om dina produkter, tjänster och webbplatser.

Förhandsgranska >

Event Survey #2

Evenemangsundersökning 2

Anpassa undersökningen med ett foto eller en företagslogotyp.

Förhandsgranska >

Teacher Evaluation

Lärarutvärdering

Gör det enkelt att samla in elevers synpunkter när du ska utvärdera kurser och lärare.

Förhandsgranska >