Acrobat
HR-mallar

Skapa formulär för personaladministration med Adobe® FormsCentral

Allt du behöver göra är att ändra i någon av våra formulärmallar – otroligt enkelt!

360 Feedback

Allsidig feedback

Få en tydligare bild vid genomgångar med hjälp av det här allsidiga feedbackformuläret.

Förhandsgranska >

Employee Referral

Anställningstips

Hjälp dina anställda att tipsa om anställbara personer för organisationen.

Förhandsgranska >

Mailing List

Distributionslista

Sprid ditt företags budskap till en vidare krets genom att skapa en ny distributionslista eller genom att lägga till adresser i en befintlig lista.

Förhandsgranska >

Request for Leave #2

Ansökan om ledighet 2

Håll reda på och godkänn anställdas ledighetsansökningar.

Förhandsgranska >

Workshop Registration

Anmälan till workshop

Det är lätt att anpassa anmälningsformulär för workshops med foton eller en företagslogotyp.

Förhandsgranska >

Emergency Information

Information vid nödsituationer

Samla in information om kontaktpersoner och andra viktiga uppgifter vid nödfall.

Förhandsgranska >

Employment Application

Anställningsansökan

Förenkla anställningsprocesser med formulär som är enkla att fylla i, skicka och administrera.

Förhandsgranska >

Request for Leave #1

Ansökan om ledighet 1

Samla in och håll reda på anställdas ledighetsansökningar och godkännanden av dessa.

Förhandsgranska >

Time Tracking

Tidrapporter

Håll enkelt reda på de anställdas arbetade tid och använd rapporterna som referens inför framtida planeringar.

Förhandsgranska >