Acrobat
Försäljningsmallar

Skapa mallar för försäljning och kundkontakt med Adobe® FormsCentral

Allt du behöver göra är att ändra i någon av våra HTML-formulärmallar – otroligt enkelt!

Contact Us

Kontakta oss

Du kan anpassa det här enkla kontaktformuläret för att hålla reda på ärenden och snabbt svara dina kunder.

Förhandsgranska >

Customer Satisfaction Survey

Undersökning av kundnöjdhet

Samla snabbt in feedback från dina kunder om dina produkter, tjänster och webbplatser.

Förhandsgranska >

Mailing List

Distributionslista

Sprid ditt företags budskap till en vidare krets genom att skapa en ny distributionslista eller genom att lägga till adresser i en befintlig lista.

Förhandsgranska >

New Client On-boarding

Vårda nya kunder

Ta hand om nya kunder genom att samla in viktig information som underlättar affärsverksamheten.

Förhandsgranska >

Customer Incident

Kundincident

Förbättra din kundvård genom att mer effektivt administrera och lösa klagomål med det här detaljerade formuläret.

Förhandsgranska >

Feedback Form

Feedbackformulär

Få dina kunders syn på din verksamhet eller dina produkter så att du kan ligga steget före.

Förhandsgranska >

Sales Lead Form

Formulär för kundprospekt

Begär viktig kontaktinformation via kundprospekt, som du sedan kan dela och skapa affärer av.

Förhandsgranska >

Client Questionnaire

Kundundersökning

Samla in viktig information för att bättre förbereda samtal med presumtiva kunder.

Förhandsgranska >