Bruk mindre tid på å skrive inn på nytt.

  • Lagre PDF-filen som en Word-fil (DOC eller DOCX) som er enkel å redigere.
  • Behold opprinnelige skrifter, oppsett og formatering.
  • Bruk OCR til å gjøre skannet tekst redigerbar.

Start analyse tidligere.

  • Lagre PDF-tabellen som et Excel-regneark (XLSX).
  • Behold rad-, kolonne- og tabellformatering.
  • Konverter skannede tabeller til redigerbare data.

Arbeid fra hvor som helst.

  • Nedlasting av programvare er ikke nødvendig.
  • Bruk ExportPDF på tvers av datamaskiner og mobile enheter.
  • Tilgang via nettleseren eller Adobe Reader.