Lag et skjema

Fordel
Beskrivelse
Bygg skjemaer hurtigere
 • Velg blant over 100 profesjonelle maler
 • Dra og slipp felt for å lage skjemaer fra bunnen av
 • Ordne flere felt på én linje for å spare plass
 • Legg til logo, firmafarger og spesielle meldinger
Velg PDF- eller nettskjemaer
 • Opprett et PDF-skjema som alle kan fylle ut med Adobe Reader
 • Opprett et HTML-skjema som alle kan fylle ut i en nettleser
 • La respondentene laste ned PDF-skjemaer for å skrive ut og fylle ut frakoblet
 • Importer eksisterende PDF-skjemaer for å oppdatere og bruke dem på nytt
Gjør det enkelt å fylle ut
 • Inkluder nødvendige felt for å sikre at du får dataene du trenger
 • Legg til hjelpetekst for å øke antall utfylte skjemaer
 • Legg til utelatelseslogikk slik at mottakerne bare ser spørsmålene som gjelder for dem
Legg til betalingsalternativer
 • Godta betalinger, donasjoner og bestillinger
 • Legg til felt som er integrert med PayPal
Forhåndsvis og test
 • Se skjemaene nøyaktig slik respondentene vil se dem
 • Test det før distribusjon
Gjør det til et teamarbeid
 • Samarbeid ved utforming og bygging av skjemaer
 • Ha kontroll på hvem som kan vise og redigere pågående arbeid
 • Del skjemamaler for å spare tid og sikre samsvar

Distribuer og samle inn svar

Fordel
Beskrivelse
Distribuer skjemaer umiddelbart
 • Send et PDF-skjema eller en undersøkelse i e-post med noen få klikk
 • Del skjemakoblingen via e-post eller sosiale medier
 • Publiser et nettskjema på nettstedet, bloggen eller wikien
Samle inn svar hurtig
 • La respondentene fylle ut PDF-skjemaer og sende inn på nettet senere
 • Publiser et HTML-skjema som alle kan fylle ut i en nettleser
Ha kontroll på respondentenes opplevelse
 • Legg til egendefinerte meldinger som takker respondentene eller gir dem råd om de neste trinnene
 • Send respondenter til ønsket nettsted når skjemaet er utfylt
Del resultatene
 • Bygg inn en svartabell på nettstedet for å dele resultater i sanntid

Analyser resultater

Fordel
Beskrivelse
Vis resultater i sanntid
 • Motta automatisk oppdateringer hver gang en respondent klikker Send
 • Søk i, sorter og filtrer svar i et tabellformat
 • Tilpass visningen uten å påvirke visningen for andre
Analyser svar
 • Bruk innebygde formler
 • Se igjennom enkeltsvar ved å bruke en postvisning
 • Eksporter tabelldata til et regneark eller en database for ytterligere analyse
Lag et sammendrag av resultatene
 • Generer automatisk sammendragsrapporter
 • Legg til bildetekst og sammendragsstatistikk for å tilpasse rapporten
 • Lagre sammendragsrapporten som PDF eller klipp ut og lim inn enkeltdiagrammer for gjenbruk i presentasjoner
Spore arbeidet
 • Behandle data hurtigere ved å legge til kolonner og formler i svartabeller
 • Uthev rader, koloner og celler for å fremheve bestemte svar
 • Publiser en kobling til svartabellen på nettstedet eller wikien
Del data og samarbeid
 • Hold alle oppdatert med samtidig tilgang til resultater
 • Tilordne roller for å ha kontroll på tilgangsnivåer
 • La flere teammedlemmer vise, bidra og analysere samtidig
 • Lagre og del flere svar som PDF-filer