FormsCentral avslutas 28 juli 2015.

Tjänsten är tillgänglig och fullt funktionsduglig fram till 22 juni 2015.
Du kan hämta formulärdata fram till och med 27 juli 2015.

Mer information

Mer information när du vill komma åt dina formulär.