• Skapa

  Skapa PDF-filer

  Från din dator eller mobila enhet kan du göra praktiskt taget alla dokument, bilder eller webbsidor till en PDF-fil som enkelt kan visas i Adobe Reader utan kostnad.

  Kombinera filer i en PDF-fil

  Slå samman och organisera dokument, kalkylark, bilder, webbsidor och mycket mer i en PDF-fil som är enkel att dela och lätt att söka i.

  Skapa PDF-filer och webbformulär

  Skapa ett PDF- eller webbformulär på några minuter. Anpassa färdiga mallar eller skapa egna från början. Publicera formulär elektroniskt och visa resultat i realtid.

 • Exportera och redigera

  Konvertera PDF-filer till Office-filer

  Ägna mindre tid åt att skriva om och omformatera. Det är enkelt att från din dator eller mobila enhet konvertera PDF-filer till redigeringsbara Microsoft Office-dokument.

  Redigera PDF-dokument

  Redigera text och bilder direkt i PDF-filen. Använd det enkla gränssnittet för att peka och klicka när du vill markera och ändra text, stycken, bilder eller objekt i PDF-filerna.

  Lagra filer online

  Lagra filer online och dela dem med andra. Känn friheten och flexibiliteten när du kommer åt filer från olika platser och med olika enheter.

 • Kommentera och godkänn

  Lägg till kommentarer i PDF-filer

  Märk upp PDF-filerna på datorn eller den mobila enheten. Lägg till kommentarer med de välkända verktygen som exempelvis genomstrykningar, fästisar, cirklar och pilar.

  Signera dokumenten elektroniskt

  Signera ett PDF-dokument på några sekunder för att spara tid, pengar och papper. Du kan skriva eller rita ditt namn, infoga en bild av din signatur eller använda en certifikatssignatur.

 • Skydda

  Skydda PDF-filer

  Skydda dina PDF-filer innan du delar dem. Lägg till lösenord för att hindra obehörig åtkomst. Förhindra att personer kopierar, redigerar eller skriver ut. Ta bort dolda data enkelt.

  Arbeta med PDF-filer på ett konsekvent sätt

  Försäkra dig om att du inte missar något steg. Använd en automatisk och guidad process för att slutföra PDF-prepareringen snabbt och korrekt varje gång.