Ägna mindre tid åt att skriva om.

  • Spara dina PDF-filer som en lätt redigeringsbar Word-fil (DOC eller DOCX).
  • Behåll befintliga teckensnitt, layouter och formateringar.
  • Använd OCR-läsare för att kunna redigera skannad text.

Starta analysen snabbare.

  • Spara din PDF-tabell som ett Excel-kalkylark (XLSX).
  • Behåll rad-, kolumn- och tabellformatering.
  • Konvertera skannade tabeller till redigeringsbara data.

Arbeta där du befinner dig.

  • Inga programnedladdningar krävs.
  • Använd ExportPDF på datorer och mobila enheter.
  • Åtkomst via webbläsaren eller Adobe Reader.