Skapa ett formulär snabbt.

Steg 1: Skapa
 • Välj mellan över 100 professionella mallar.
 • Anpassa med logo, färger och meddelanden.
 • Dra och släpp för att skapa egna formulär från början.

Skicka ett formulär inom några sekunder.

Steg 2: Distribuera
 • Skicka e-post till alla på din distributionslista.
 • Spara formulär online och dela sedan länken.
 • Bädda in formulär på webbplatsen.

Visa resultat i realtid.

Steg 3: Mät
 • Samla in svaren automatiskt online.
 • Använd de interna formlerna för att analysera resultat.
 • Visa och dela sammanställningar.Clock

Skapa formulär snabbare.

 • Importera befintliga PDF-formulär för att uppdatera eller återanvända.
 • Lägg till betalfält för PayPal.
 • Skapa formulär tillsammans med dina kollegor.
Chat bubbles

Samla in svar snabbare.

 • Öka svarsfrekvensen genom att göra formulären enkla att fylla i.
 • Lägg till en skicka-knapp så att det är snabbt och enkelt att returnera formulären.
 • Lägg till hjälptext så att respondenterna fyller i formulären korrekt.
Graph

Sammanställ resultat automatiskt.

 • Undvik manuell datainmatning.
 • Visa svaren i den ordning som de kommer in.
 • Exportera och dela sammanställningar som bilder eller en PDF-fil.