Onlinetjänster från Acrobat.com – säkerhet

På Adobe® tar vi säkerheten hos våra tjänster på fullaste allvar, och det är högsta prioritet för oss att skydda våra kunder. Starka säkerhetslösningar omfattar både människor, processer och teknik.

Nedanstående information gäller Adobes onlinetjänster, inclusive Adobe ExportPDF, Adobe FormsCentral, Adobe PDF Pack, Adobe Send, Acrobat.com – Workspaces, och Adobe Acrobat.com – Personlig fillagring.

Säkerhet på programnivå

Adobes onlinetjänster använder aktuell teknik för internetsäkerhet. När du använder tjänsterna utnyttjas SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för såväl serverautentisering som datakryptering, vilket bidrar till att säkerställa att endast du och de användare du ger tillstånd till kan komma åt dina data och dokument. Alla tjänster på Acrobat.com genomsöks regelbundet med verktyg för säkerhetsskanning som utnyttjar statisk kodanalys och dynamisk webbprogramsanalys.

Adobes onlinetjänster skapar en sessionscookie som endast används för att registrera autentiseringsinformation under en viss session. Denna sessionscookie innehåller inte användarens namn (Adobe-ID) eller lösenord.

Säkerhet på nätverksnivå

Adobes onlinetjänster skyddar dina viktiga data med hjälp av brandväggsskydd, SSL-kryptering och specialanpassade protokoll. Dessutom kontrakterar Adobe.com oberoende utomstående företag för att regelbundet utföra revisioner och säkerhetsbedömningar av tjänsten, och hjälpa oss se till att säkerhetsåtgärderna motsvarar en hotbild som ständigt förändras och där nya typer av angrepp dyker upp hela tiden.

Säkerhet hos lokaler och utrustning

Adobes onlinetjänster levereras från en skyddad servermiljö som använder en brandvägg och annan avancerad teknik för att hindra störning eller åtkomst från inkräktare utifrån.

Värdlokalerna som används av Adobes onlinetjänster skyddas fysiskt i flera steg, och endast auktoriserad personal har tillgång till lokaler och servrar. Dessutom loggas all åtkomst. All datacenterutrustning har ett fysiskt skydd för att förhindra datastöld och hot från omgivningen för att förhindra att tillgångar går förlorade, skadas eller korrumperas och för att hindra avbrott i affärsverksamhet.